Lynda.com – AJAX Essential Training DVD

این پکیج آموزش اساسی AJAX توسط شرکت لیندا می باشد.در این آموزش Dori Smith نشان می دهد که صفحات پویا برای سایت خای اینترنتی طراحی کنید. این آموزش یک دوره ی کامل برای اجاکس (HTML, CSS, JavaScript, XML) می باشد که با فراگیری آن ا می توانید صفحاتی بسیار زیبا و پویایی خاص طراحی کنید.

ادامه مطلب

قالب hostdl.com

در این ارسال ویوا دانلود قالب سایت hostdl.com را قرار میدهیم که خیلی از دوستان منتظر آن بودند.این قالب به صورت کلون و به زبان html می باشد.

ادامه مطلب